Hotline: 0902999830

Vietnam English

  • loc Parker
  • loc dau hengst
  • loc mann hengst parker fleetguard
  • Loc dau tach nuoc racor cho cong trinh mo  mining
  • May phat dien loc dau racor
1 2 3 4 5

Lọc Tách Nước SL1000FX 1000FG 1000FH

SL1000FX
Liên hệ

Lọc Tách Nước Trong Dầu Diesel


Mã : SL1000FX
# 1000FG 1000FH 

Tính Năng : Tách sạch 99% nước trong dầu Diesel
Hãng Sản Xuất: Sealux
Ứng Dụng : Máy móc động cơ Diesel, máy phát điện, máy tàu, hàng hải
Micron : 2, 10, 30 micron 

Lọc Tách Nước Trong Dầu Diesel

Mã : SL1000FX
# 1000FG 1000FH 

Tính Năng : Tách sạch 99% nước trong dầu Diesel
Hãng Sản Xuất: Sealux
Ứng Dụng : Máy móc động cơ Diesel, máy phát điện, máy tàu, hàng hải
Micron : 2, 10, 30 micron 
Về Đầu Trang