Hotline: 0902999830

Vietnam English

  • loc Parker
  • loc dau hengst
  • loc mann hengst parker fleetguard
  • Loc dau tach nuoc racor cho cong trinh mo  mining
  • May phat dien loc dau racor
1 2 3 4 5

Lọc tách nước Parker Racor 320R10 - Made in USA

320R10
Liên hệ

Lọc tách nước Parker Racor 320R10 - Made in USA

Lọc tách nước PARKER 320R10

dạng Spin-on . ( Xoay vặn khi thay thế lọc )
Mã hàng : 320R10
Độ Mịn : 10 Micron
Lọc Thay thế: S3213 
Hãng sản xuất : PARKER RACOR
Made in USA

Lọc tách nước Parker Racor 320R10 - Made in USA

Lọc tách nước PARKER 320R10

dạng Spin-on . ( Xoay vặn khi thay thế lọc )
Mã hàng : 320R10
Độ Mịn : 10 Micron
Lọc Thay thế: S3213
Hãng sản xuất : PARKER RACOR
Made in USA

Về Đầu Trang